Inlägg

Försommar i stad utan självaktning

En "himla bild" från Torpet…

I spänd väntan

Masthuggstorget i Göteborg

Flammar ännu stolt mot dunkla skyar

Spårvagnshållplatsen

Vårvärmen hittar till Göteborg

I vårens närhet