Inlägg

Snöögat

"Snarligen, och i våra dagar"

Pondering • Grubblar • חושב