Inlägg

Take of time

Soon it turns • Snart vänder det

Chanuka IV • 4:e chanukkah

The Feast of the Dedication of the Temple in Jerusalem • Tempelinvigningsfesten i Jerusalem