Inlägg

Ursäkta • Pardon

Allt återuppstår • Everything revive

Borde skämmas • Ought to be ashamed

Kretsloppet

Mörker för världen • Darknes for the World